EU Projects

Improvement and commercialization of the developed island mode detection system

hr opkk esif eu

Zajedno do fondova EU.

 

Naziv projekta:

Unapređenje i komercijalizacija razvijenog sustava detekcije otočnog režima rada

Šifra projekta:

KK.03.2.2.04.0003

Naziv korisnika:

Advensys engineering d.o.o.

Opis: Distribuirana proizvodnja električne energije postala je neodvojiv dio elektroenergetskog sustava i stekla je važan status u sustavu zbog svoje ekonomske i ekološke uloge. Pri radu elektrane na distribucijskom sustavu javlja se problem detekcije otočnog rada (eng. islanding detection ili eng. Loss of mains - LOM) elektrane s dijelom distribucijske mreže odvojene od ostatka elektroenergetskog sustava. Ukoliko se distribuirani izvor spojen na dio mreže preko nadzemnog voda sa APU funkcionalnošću u slučaju nestanka mrežnog napona ne odvoji unutar vremena prorade APU-a, može doći do nesinkroniziranog spajanja distribuiranog izvora na mrežu što je potencijalni uzrok materijalne štete na proizvodnom objektu kao i stradavanje pogonskog osoblja. Stoga tvrtka Advensys engineering unutar sustava uzbude generatora, na platformi Unitrol  švicarskog proizvođača uzbuda ABB, razvija hibridne funkcije detekcije otočnog pogona (kombinacija pasivnih i aktivnih metoda), kao posebne programske funkcije koje na osnovu analize parametara mreže (napone, struje, reaktancije i druge veličine) osiguravaju brzo isključenje generatorskog prekidača i sigurno odvajanje proizvodnog objekta od ostatka mreže.
Ukupna vrijednost projekta:

758.071,26 kn

EU sufinanciranje projekta:

538.110,57 kn

Razdoblje provedbe:

od 1.rujna 2019. godine do 1.rujna 2020. godine

Osoba za kontakt:

Marko Luburić
Telefon: +385 1 7707 293
E-mail: marko.luburic@advensys.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Let's meet up

If you have not found replies to all your questions on our website or you would like to tell us your story, we remain at your disposal for all inquiries.