EU Projects

Introduction of ISO certification as a prerequisite for business expansion and opening of new markets

hr opkk esif eu

Zajedno do fondova EU.

 

Naziv projekta:

Uvođenje ISO certifikata kao preduvjeta za širenje poslovanja i otvaranje novih tržišta

Šifra projekta:

KK.03.2.1.14.0100

Naziv korisnika:

Advensys engineering d.o.o.

Opis:

Projekt je obuhvatio implementaciju i certificiranje 3 sustava:

  1. ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom
  2. ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem
  3. OHSAS 18001:2007 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Provedene su sljedeće aktivnosti:

  1. Uspostava sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i zaštitom na radu
  2. Certificiranje
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost
Ciljevi i rezultati:

Ciljana vrijednost – uvođenje 3 ISO certifikata (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)
je ostvarena.

Kao rezultat provedbe projekta povećana je konkurentnost poduzeća, otvorena su nova tržišta te je
omogućen daljnji rast i razvoj.

Ukupna vrijednost projekta:

78.500,00 kn

EU sufinanciranje projekta:

65.940,00 kn

Razdoblje provedbe:

od 15. siječnja 2019. godine do 15. kolovoza 2019. godine

Osoba za kontakt:

Marko Luburić
Telefon: +385 1 7707 293
E-mail: marko.luburic@advensys.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Let's meet up

If you have not found replies to all your questions on our website or you would like to tell us your story, we remain at your disposal for all inquiries.