Najnovijom tehnologijom do cjelovitih rješenja

Koristeći najnovije tehnologije i rješenja klijentima osiguravamo proizvode i usluge u skladu s najnovijim dostignućima i zahtjevima modernog elektroenergetskog sustava.

Potpuna usluga po mjeri klijenata

 • circle Projektiranje
 • circle Proizvodnja
 • circle Softverska rješenja
 • circle Savjetovanje
 • circle Proizvodi

Nudimo znanje i iskustvo

 • Naš tim ovlaštenih projektanata bavi se projektiranjem primarne i sekundarne opreme za hidroenergetske objekte, transformatorske stanice svih naponskih razina, termoelektrane i ostale elektroenergetske objekte i industrijska postrojenja.

  U segmentu projektiranja nudimo sljedeće usluge:

  • Izrada osnovnih rješenja i koncepcije rješenja
  • Tehničko-ekonomske analize
  • Izrada idejnih rješenja
  • Izrada idejnih projekata
  • Izrada tenderske dokumentacije
  • Izrada glavnih projekata
  • Izrada izvedbenih projekata
  • Nadzor nad izvođenjem
  • Izrada projekata izvedenog stanja
 • U suradnji s našim partnerima proizvodimo raznu sekundarnu opremu za elektroenergetske objekte i industrijska postrojenja prema željama kupca koristeći najpouzdanije i tehnološki napredne komponente domaćih i svjetskih proizvođača.

  U segmentu proizvodnje opreme nudimo sljedeće sustave:

  • Sustavi automatskog upravljanja
  • Sustavi električnih zaštita
  • Sustavi uzbuda za sinkrone generatore
  • Sustavi turbinske regulacije za hidroagregate
  • SCADA sustavi na razini cijelih objekata
  • DCS sustavi
  • Integrirani sustav upravljanja, turbinske regulacije, električnih zaštita, uzbude i sinkronizacije za male hidroagregate
  • Sustavi izmjeničnog i istosmjernog napajanja
  • Sustav obračunskih mjerenja
  • Razni pomoćni sustavi
 • Nudimo usluge izrade softvera, ispitivanja i puštanja u pogon za razne aplikacije u svim tipovima elektroenergetskih postrojenja zapošljavajući pritom visoko kvalificirane stručnjake koji su angažirani na raznim projektima diljem svijeta.

  Osim toga, posjedujemo najmoderniju ispitnu opremu i certifikate koji nam omogućuju obavljanje sljedećih usluga:

  • Izrada softverskih rješenja i upravljačkih algoritama te ispitivanje i puštanje u pogon automatskog upravljanja baziranih na PLC tehnologiji, distribuiranih upravljačkih sustava (DCS) i SCADA sustava za razne projekte u industriji i elektroenergetici
  • Izrada softvera i upravljačkih algoritama za projekte sekundarne regulacije frekvencije i radne snage na razini EES-a (LFC)
  • Izrada softvera i upravljačkih algoritama te ispitivanje i puštanje u pogon sustava detekcije otočnog režima rada sinkronih generatora priključenih na distributivnu mrežu
  • Parametriranje, ispitivanje i puštanje u pogon sustava regulacije uzbude sinkronih strojeva
  • Parametriranje, ispitivanje i puštanje u pogon sustava turbinske regulacije hidroagregata
  • Parametriranje, ispitivanje i puštanje u pogon sustava električnih zaštita za razne objekte na razini elektroenergetskog sustava
  • Parametriranje i testiranje industrijskih komunikacijskih mreža
 • Naši stručnjaci za istraživanje i razvoj imaju dugogodišnje iskustvo i u izradi raznih elaborata i studija prvenstveno u kontekstu statičke, dinamičke i prijelazne stabilnosti sustava. Za modeliranje i simuliranje elektroenergetskog sustava koristimo moderne softverske alate.

  U ovom segmentu nudimo sljedeće usluge:

  • Izrada elaborata optimalnog priključka na EES
  • Izrada elaborata podešenja električnih zaštita na razini elektroenergetskog sustava
  • Izrada elaborata identifikacije sustava i estimacije parametara EES-a
  • Izrada elaborata i ispitivanje optimalnih parametara glavne električne opreme za elektroenergetske objekte
  • Spektralna analiza signala mjerenih u EES-u
  • Izrada projekata sekundarne regulacije frekvencije i radne snage na razini EES-a
  • Izrada operativnih planova i verifikacijska ispitivanja rekonstruiranih i novih elektroenergetskih objekata
  • Obuka korisnika za održavanje sustava uzbuda sinkronih strojeva, sustava upravljanja i sustava električnih zaštita
 • Distribuirana proizvodnja električne energije postala je neodvojiv dio elektroenergetskog sustava i stekla je važan status u sustavu zbog svoje ekonomske i ekološke uloge. Pri radu elektrane na distribucijskom sustavu javlja se problem detekcije otočnog rada (eng. islanding detection ili eng. Loss of mains - LOM) elektrane s dijelom distribucijske mreže odvojene od ostatka elektroenergetskog sustava. Ukoliko se distribuirani izvor spojen na dio mreže preko nadzemnog voda sa APU funkcionalnošću u slučaju nestanka mrežnog napona ne odvoji unutar vremena prorade APU-a, može doći do nesinkroniziranog spajanja distribuiranog izvora na mrežu što je potencijalni uzrok materijalne štete na proizvodnom objektu kao i stradavanje pogonskog osoblja. Stoga tvrtka Advensys engineering unutar sustava uzbude generatora, na platformi Unitrol  švicarskog proizvođača uzbuda ABB, razvija hibridne funkcije detekcije otočnog pogona (kombinacija pasivnih i aktivnih metoda), kao posebne programske funkcije koje na osnovu analize parametara mreže (napone, struje, reaktancije i druge veličine) osiguravaju brzo isključenje generatorskog prekidača i sigurno odvajanje proizvodnog objekta od ostatka mreže. Razvijeni prototip sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

   

Popijmo kavu zajedno

Niste našli sve odgovore na našoj stranici ili biste nam htjeli ispričati svoju priču, stojimo na raspolaganju za sve informacije.